Natuurtuin

Natuurtuin


De natuurtuin is rond 1990 aangelegd als heemtuin. De fraaie, vrijstaande eiken zijn in deze tijd geplant en inmiddels uitgegroeid tot markante bomen. Doordat de grond jarenlang niet is bewerkt of bemest heeft zich op diverse plaatsen een natuurlijke vegetatie ontwikkeld die typisch is voor droge, arme zandgrond. Mossen, korstmossen en langzaam groeiende grassoorten domineren. Toch telt de natuurtuin al ca 150 inheemse plantensoorten, waaronder 10 verschillende boomsoorten.


De natuurtuin is opnieuw ingericht als natuurlijke proef- en educatietuin, met behoud van de bestaande natuurwaarden. Er is een kruidenheuvel, vlinder- en bijenveld, een bijenhotel voor wilde bijen, een heideveldje en een paddenstoelenbosje met eetbare paddenstoelen. Een deel van de natuurlijke graslanden wordt jaarlijks met schapen begraasd, om zo de natuurlijke ontwikkeling tot bloemrijk grasland te bevorderen.


De in 2014 uitgegraven poel heeft zich binnen twee seizoenen al ontwikkeld tot een echte amfibieƫnpoel. Behalve bruine en groene kikkers en padden zijn in het voorjaar van 2016 de eerste salamanders waargenomen! Rond en in de poel zijn diverse moeras- en waterplanten gezet. Rond de poel vinden de padden en salamanders onder dood hout voldoende schuilgelegenheid om te overwinteren.