Cranberry's

Cranberry's


In het najaar van 2005 zijn, als primeur voor Nederland, in de Landerij VanTosse cranberryvelden aangeplant. Dit project is uitgevoerd in samenwerking met projectpartner BeSNederland BV en PPO (Praktijkonderzoek Plant en Omgeving, Landbouwuniversiteit Wageningen).


Behalve gewoon lekker zijn cranberryproducten ook gezond. Steeds meer wetenschappelijke studies wijzen op het gunstige effect van cranberry bij het voorkomen en bestrijden van bacteriële infecties, met name van de urinewegen. Inmiddels zijn verse cranberries in het seizoen volop in de regio verkrijgbaar. Onze cranberry’s worden verwerkt in ijs, bier, jam, saus en bonbons. Ook hebben enkele restaurants gerechten met cranberry’s op het menu staan.

 

De gelijkenis van cranberryvelden met heidevelden maakt de cranberryteelt landschappelijk uitstekend inpasbaar en geschikt voor kleinschalige, kwetsbare gebieden, zoals bijvoorbeeld rond de Maashorst. Door de biologische teelt is er een minimale belasting van het natuurlijk milieu.