Ontdek

Ontdek Landerij VanTosse


Op allerlei manieren kun je op de Landerij VanTosse lokaal geteeld voedsel ontdekken, proeven en het landschap beleven. Hier kun je zien waar de spelt voor je brood groeit, gerst en hop voor je bier en cranberries voor een speciaal ijsje. Je kunt paddenstoelen zoeken in houtwallen, fruit plukken langs de fruitallee en bessen in de bosranden. Of werk je liever mee aan de ontwikkeling van dit stadsrand-landbouwproject?

 

De Landerij VanTosse omvat een gebied van 70 ha in het gebied Stelt-Elzen ten zuiden van Oss, de noordelijke begrenzing van natuurgebied de Maashorst. Het oude, grotendeels ongeschonden kampenlandschap met kleine akkers, hakhoutbosjes en houtwallen leent zich voor urenlang struinen langs korenvelden met bloeiende akkerranden, bloemrijke hooilandjes, poelen en fraaie bosranden.

Het kloppend hart van de Landerij VanTosse is de Tuinderij VanTosse aan het Laantje van Cumberland.

Vrij toegankelijk

De Landerij VanTosse is een vrij toegankelijk gebied. Er zijn speciale fiets- en wandelroutes uitgezet. Wij wensen je veel plezier toe op je ontdekkingstocht.


Mededeling ivm corona

Wegens corona en de daarbij geldende maatregelen zijn de activiteiten bij Landerij VanTosse beperkt. Via werkmails worden vrijwilligers op de hoogte gehouden en worden werkzaamheden op uitnodiging uitgevoerd.


Plantseizoen 2020-2021

herinneringsbomen afgesloten

We naderen al weer snel het voorjaar en dat betekent dat het plantseizoen voor herinneringsbomen met ingang van 1 april wordt afgesloten.

Aanvragen voor het planten van een boom kunnen uiteraard gedaan worden, maar de eerstvolgende mogelijkheid voor planten is in de periode november 2021 t/m april 2022.

De Landerij VanTosse is een gezamenlijk project van Stichting Landschapsbeheer Oss en de Gemeente Oss. Met een bijdrage van "Landschappen van Allure" van de provincie Noord-Brabant wordt hun ambitie, de realisatie van een voedsellandschap, gerealiseerd. De Landerij VanTosse is onderdeel van de Maashorst.