Ontdek

Ontdek Landerij VanTosse


Op allerlei manieren kun je op de Landerij VanTosse lokaal geteeld voedsel ontdekken, proeven en het landschap beleven. Hier kun je zien waar de spelt voor je brood groeit, gerst en hop voor je bier en cranberries voor een speciaal ijsje. Je kunt paddenstoelen zoeken in houtwallen, fruit plukken langs de fruitallee en bessen in de bosranden. Of werk je liever mee aan de ontwikkeling van dit stadsrand-landbouwproject?

 

De Landerij VanTosse omvat een gebied van 70 ha in het gebied Stelt-Elzen ten zuiden van Oss, de noordelijke begrenzing van natuurgebied de Maashorst. Het oude, grotendeels ongeschonden kampenlandschap met kleine akkers, hakhoutbosjes en houtwallen leent zich voor urenlang struinen langs korenvelden met bloeiende akkerranden, bloemrijke hooilandjes, poelen en fraaie bosranden.

Het kloppend hart van de Landerij VanTosse is de Tuinderij VanTosse aan het Laantje van Cumberland.

Vrij toegankelijk

De Landerij VanTosse is een vrij toegankelijk gebied. Er zijn speciale fiets- en wandelroutes uitgezet. Wij wensen je veel plezier toe op je ontdekkingstocht.


Agenda 

4 september | Effe noar Geffe

Iedere tweede maandag van de maand | Groen & Gezond


Wachtlijst voor aanvraag  herinneringsbomen

De in december aangelegde uitbreiding van het VanTosse herinneringsbos is inmiddels, inclusief de ontvangen aanvragen voor het planten van een boom dit najaar, vol geplant. Dit betekent dat nieuwe aanvragen helaas eerst op een wachtlijst worden geplaatst. We zijn bezig om het ernaast gelegen perceel er bij te betrekken, maar daarvoor is toestemming van de gemeente Oss vereist. De procedure hiervoor is opgestart. Zodra er meer duidelijkheid is maken we dit bekend.

Heeft u belangstelling voor het planten van een boom? Doe gerust een aanvraag. U krijgt bericht als het weer mogelijk is een boom te planten.