Wandelen

Ommetje Landerij VanTosse


De route loopt over historische zandwegen en paden langs een lappendeken van graanakkers, bloemrijke akkerranden, houtwallen met eeuwenoude eikenstobben, hakhoutbosjes, hooilandjes, weitjes en poelen. Bij de akkers staan gewasborden met informatie over de gewassen, de teeltmethode en producten. De route wordt door palen met een routeschildje aangegeven. 


Startpunt: Op drie plekken zijn parkeermogelijkheden voor de auto, aangegeven met een ā€œPā€ op de kaart:  de parkeerplaats aan de Mugheuvelstraat, de parkeerplaats aan de Steltlaan en de parallelweg van de Cereslaan. Ook zijn er meerdere aanlooproutes vanuit Oss. Er wordt geen gebruik gemaakt van de bekende wandelknooppunten maar hier en daar is wel van de wandelknooppuntpaaltjes gebruik gemaakt om de routeschildjes op aan te brengen!