Locatie

Locatie


De locatie is bereikbaar te voet of per fiets. Parkeergelegenheid voor auto’s is er nabij de Koningsweg/Benedictuslaan. Dit betreft een tijdelijke parkeergelegenheid die vanaf de Nieuwe Hescheweg wordt aangegeven. Op het terrein van de Tuinderij VanTosse is ruimte voor ca 6 auto’s.


Locatie


Download het inschrijfformulier (momenteel niet mogelijk)


Herinneringsbos vol

Het VanTosse herinneringsbos is momenteel vol geplant. Dit betekent dat nieuwe aanvragen helaas niet behandeld kunnen worden. We zijn bezig om het ernaast gelegen perceel er bij te betrekken, maar daarvoor is toestemming van de gemeente Oss vereist. De procedure hiervoor is opgestart. Zodra er meer duidelijkheid is maken we dit bekend.