Natuurakkers

Sint Jansrogge


Drie akkers, ca 1.5 ha groot, worden beheerd als natuurakkers. Hier wordt jaar in jaar uit rogge verbouwd. We gebruiken hiervoor een oud ras, de Sint Jansrogge, die wel twee meter hoog kan worden. 


De “eeuwige” roggeteelt was vroeger algemeen op de arme zandgronden. Typisch voor dit soort akkers is de kenmerkende akkerflora van soorten als bolderik, korensla en een bijzondere grassoort: slofhakken. Al deze soorten zijn zeldzaam. In onze akkers hebben we de bolderik ingezaaid, maar korenbloemen, klaprozen en kamille komen er ook spontaan op. De akkers worden niet bemest om de zeldzame akkerflora een kans te geven.