Voorwaarden

Algemene voorwaarden


 1. Een te planten boom wordt gedoneerd aan de Stichting Landerij VanTosse, ten behoeve van de inrichting en instandhouding van het VanTosse Herinneringsbos.
 2. U mag een boom kiezen uit de bomenlijst, zoals op het inschrijfformulier staat vermeld. Dit zijn uitsluitend inheemse soorten.
 3. De prijs van een boom bedraagt €275,00 (incl. BTW) voor een boom van ca 12-18 cm stamomtrek (hoogte 4-5 meter) inclusief onderhoudskosten voor een periode van 10 jaar. Tijdens de onderhoudsperiode wordt de boom verzorgd en in conditie gehouden door Stichting Landerij VanTosse. Gedurende 3 jaar worden bomen die wegens stormschade of door afsterven zodanig beschadigd zijn dat van normale groei of herstel geen sprake kan zijn door Stichting Landerij VanTosse vervangen. Schade door vandalisme is hiervan uitgesloten.
 4. De plaats van de te planten boom wordt in overleg met Stichting Landerij VanTosse bepaald.
 5. Bij de boom mag een gedenkteken worden geplaatst. Richtlijn is een grootte van ca 30 cm x 20 cm (A4). U bent vrij in de materiaalkeuze (steen, hout, metaal). De kosten voor een gedenkteken zijn voor uw rekening. Wij kunnen u wel helpen bij de juiste keuze.
 6. Asverstrooiing en asbegraving is niet toegestaan. Het plaatsen van brandbare artikelen als kaarsjes of waxinelichtjes evenals andere voorwerpen die brandgevaar opleveren voor het bos of de omgeving is niet toegestaan.


  Wat kunt u van ons verwachten?


  Voorbereiding

  In de voorbereiding komen aan de orde:

  • Voorstel boomsoort
  • Voorstel plaats/locatie
  • Overleg met u over keuze van de boomsoort
  • Versturen factuur
  • Aankoop boom na ontvangst betaling


  Uitvoering

  De uitvoering bestaat uit onderstaande werkzaamheden:

  • Transport van boomkweker naar locatie
  • Grondwerk uitvoeren
  • Leveren van boompalen en boombanden
  • Snoeien boom voor aanplant
  • Ter beschikking stellen van plantgereedschap
  • Planten van de boom (met of zonder uw hulp)
  • Plaatsen van boompalen en boombanden
  • Afwerken plantplaats
  • Onderhoud 10 jaarHerplantplicht 3 jaar


  Herplantplicht is het vervangen van de boom, indien zij onverhoopt niet mocht groeien.  Download het inschrijfformulier (momenteel niet mogelijk)


  Herinneringsbos vol

  Het VanTosse herinneringsbos is momenteel vol geplant. Dit betekent dat nieuwe aanvragen helaas niet behandeld kunnen worden. We zijn bezig om het ernaast gelegen perceel er bij te betrekken, maar daarvoor is toestemming van de gemeente Oss vereist. De procedure hiervoor is opgestart. Zodra er meer duidelijkheid is maken we dit bekend.