Graansingel

Graansingel


De noordzijde van de Landerij VanTosse wordt begrensd door de Ruwaardsingel, de belangrijkste ontsluitingsweg naar Oss vanuit het westen. In de middenberm zijn vakken ingezaaid met oude graanrassen: emmer, eenkoorn, St Jansrogge, zwarte haver, spelt en zesrijige gerst. Als graansingel fungeert het als etalage voor de activiteiten in de Landerij VanTosse.   


De granen in de graansingel dienen louter als genenbank voor het behoud van deze oude rassen. Door steeds oogsten en opnieuw zaaien worden de soorten in stand gehouden. Door hun verschillende groeiwijze hebben ze een grote decoratieve waarde. Voor consumptie zijn ze niet geschikt vanwege het vele verkeer.

De graanveldjes worden beheerd als natuurakkertjes. Begeleidende akkeronkruiden als korenbloem, klaproos en kamille krijgen kans om zich te ontwikkelen en geven in voorjaar en zomer een bonte aanblik.