Wandelen

Wandelknooppunten en gele wandelroute

Het wandelknooppuntennetwerk van Oss (met de groengele verwijzingsbordjes) loopt dwars door de Landerij VanTosse en volgt de meest toegankelijke paden en wegen. Bos- en struinpaden sluiten hierop aan en worden door palen met een gele kop aangegeven. Door de gele wandelroute te volgen kom je op de meest afgelegen plekjes terecht. Deze route is echter minder geschikt voor rolstoelgebruikers.


De wandelroutes voeren over historische zandwegen en paden langs een lappendeken van graanakkers, bloemrijke akkerranden, houtwallen met eeuwenoude eikenstobben, hakhoutbosjes, hooilandjes, weitjes en poelen. Bij de akkers staan gewasborden met informatie over de gewassen, de teeltmethode en producten.