Voorbereidingen VanTosse Bos gestart

Voorbereidingen VanTosse Bos gestart

De aanleg van het VanTosse Bos, zoals het toekomstige herinneringsbos zal gaan heten, is in september gestart. De voormalige vuilstort, tussen de Koningsweg en Suggelaarsestraat, wordt opnieuw ingericht. Omdat de deklaag op veel plaatsen in de loop van de tijd was weggesleten wordt een nieuwe leeflaag aangebracht. De saneringswerkzaamheden vangen aan in oktober en worden door het ingenieursbureau van de gemeente Oss begeleid, omdat dit specialistisch werk is dat aan allerlei voorschriften moet voldoen. Voorafgaand aan deze werkzaamheden is in opdracht van Landschapsbeheer Oss de bestaande vegetatie verwijderd, op enkele waardevolle eiken na. 

Na afronding van de sanering wordt een wandelpad aangelegd en wordt het gebied deels ingeplant met inheemse struiken. Op vooraf aangegeven plaatsen zullen vervolgens (gedenk-)bomen worden ingeplant. Deze gedenkbomen kunnen ter gelegenheid van een geboorte, huwelijk, jubileum, overlijden enz. geplant worden.