Uitbreiding Landerij VanTosse

Uitbreiding Landerij VanTosse

Er zijn weer enkele percelen toegevoegd aan de Landerij VanTosse. Het gaat om drie voormalige paardenweitjes nabij het Nicolupad en een paardenweitje aan het Laantje van Cumberland, tegenover de tuin. In eerste instantie willen we alle percelen als grasland beheren. Omdat er nu een vrij dichte vegetatie van gras op staat willen we dit eerst laten begrazen door schapen. In een later stadium willen we aansturen naar een ontwikkeling van een bloemrijke weide/hooiland. Het perceel aan het Laantje van Cumberland wordt ingericht als notenboomgaard, met een tiental walnotenbomen en hazelaars. Tussen de bomen worden schapen ingezet om het gras kort te houden.