De bomen kunnen erin

De bomen kunnen erin

Het is zover, de eerste bomen kunnen in het VanTosse herinneringsbos worden geplant.

Plantdagen worden doorgaans (bij voorkeur) in het voorjaar (maart/april) en in het najaar (oktober/november) georganiseerd. Ze worden op zaterdagmorgen of woensdagmiddag gehouden in verband met de benodigde assistentie bij het planten.

Omdat het herinneringsbos onderdeel uitmaakt van een historisch landschap zijn er voorwaarden en beperkingen aan de boomkeuze. Samen moeten ze een gevarieerd bos opleveren met de potentie een hogere leeftijd te bereiken (100 jaar). Bomen die aan deze voorwaarden voldoen zijn eik, beuk, haagbeuk, kastanje, esdoorn, linde en berk. Van deze soorten behoren eik, kastanje, haagbeuk en beuk tot de langzaam groeiende soorten. De linde, esdoorn en vooral berk groeien sneller en zullen daarom eerder een volwassen aanblik geven.

Voor de eerstvolgende data voor plantdagen: zie www.landerijvantosse.nl. Op de website staan tevens de voorwaarden vermeld en een inschrijfformulier dat je kunt downloaden.