Terugblik over afgelopen jaar

Terugblik over afgelopen jaar

Dit jaar is er ruim 3.700 uur aan vrijwilligersuren besteed in de Landerij VanTosse. Onderhoud en inrichting van de Tuinderij nam met 2.700 uur het grootste deel voor haar rekening. De overige uren zijn besteed aan werk aan het hopveld (ca 100 uur, incl. verwerken oogst), de oogst en verwerking van de cranberry’s (ca 500 uur), de aanleg van het entreepunt aan de Cereslaan en het herinne-ringsbos (ca 200 uur), de aanleg van nieuwe houtsingels en de inrichting van diverse weilandjes (200 uur). De werkochtenden op dinsdag- en donderdagmorgen zijn door een (steeds groter wordende) groep van 40 vrijwil-ligers steeds goed bezocht.

De invulling van werkervaringsplekken door statushou-ders, cliënten van diverse werkbegeleidingsinstanties en stagiaires is dit jaar verder uitgebouwd. Voor de vaste vrijwilligers op de dinsdag- en donderdagmorgen moge-lijk niet heel erg in beeld, maar ook op maandag, woensdag en vrijdag is er flink gewerkt door een groep van gemiddeld 5 man.