Spaanderstraatse akkers

Spaandersstraatse akkers

Wie nu langs de Spaanderstraatse akkers (tussen Spaanderstraat en Osseweg in Berghem) loopt ziet een ware metamorfose voltrekken. In het najaar is begonnen met groot grondwerk: er zijn sloten gegraven langs de N329 die ingericht worden als natuurgebied, de contouren van wat het “Zonnebloempark” moet worden zijn duidelijk zichtbaar en er wordt een wandelpad door het gehele gebied aangelegd. Op diverse plekken worden speelvoorzieningen aangelegd. Het totale plan is nog niet definitief: gezocht wordt nog naar mogelijkheden voor aanleg van een poel, een boomgaard, een geurtuin en bloemrijk hooiland. Het doel van de inrichting is tweeërlei: het moet een aantrekkelijk uitloopgebied worden voor de bewoners (m.n. voor het Reut) en het moet een gevarieerder leefgebied voor planten dieren worden.


Het grootste deel van het gebied blijft een (semi-)agrarische bestemming houden. Er worden natuurakkers aangelegd met gerst, tarwe, haver en rogge, omzoomd met bloemrijke akkerranden. Niet alleen voor insecten, zoals de bij, belangrijk, maar ook voor diverse vogels en kleine zoogdieren die in de akkers, akkerranden en sloten een nieuw leefgebied krijgen.

Landschapsbeheer Oss is betrokken bij zowel de planvorming, delen van de uitvoering van voorzieningen en de inrichting en exploitatie van de graanakkers. Na afronding van de inrichting zullen wij ook het beheer van het gehele gebied krijgen.