Herfstbijenvelden

Herfstbijenvelden

Direct na de oogst van het graan in augustus is een aan-tal akkers ingezaaid met gele mosterd. Door de lange nazomer en milde herfst hebben deze zich kunnen ont-wikkelen tot bijenvelden van formaat. Vanaf medio sep-tember stonden ze in volle bloei tot nachtvorsten daar een eind aan maakten. Juist in het najaar, als bloemplan-ten schaars worden, zijn deze velden voor bijen een welkome bron van stuifmeel, onmisbaar om de winter door te komen.