Cranberryoogst ten einde

Cranberryoogst ten einde

Het is weer gelukt om de cranberry’s binnen te krijgen. Met dank aan het selecte groepje plukkers en ook, niet te vergeten, de inzet van de mensen die op de tuin op werkervaringsplekken werken, hebben we rond de 1500 kilo geplukt. Inmiddels, traditiegetrouw, is het seizoen afgesloten met een aantal vrije plukdagen, waarin ieder-een voor eigen gebruik kon plukken. Deze werden zeer goed en enthousiast bezocht.

Een flinke stap in de techniek van het oogsten is gezet door het meedenken van onze technische mensen Piet Geurts en Peter Nederkoorn, die handige plukharken hebben ontwikkeld. En ze zouden geen echt technische mensen zijn als ze dit resultaat niet hebben aangegre-pen om verder te gaan in de ontwikkeling van een echte plukmachine. Een prototype is reeds uitgeprobeerd en op basis van de eerste ervaringen nog weer verder aan-gepast.

We zijn tot de conclusie gekomen dat het zeker mogelijk moet zijn deze komend jaar succesvol te kun-nen inzetten, mits we ook het veld in de juiste conditie krijgen: oneffenheden verwijderen, grasgroei tegengaan en de cranberry’s zo kort mogelijk snoeien, zodat de bessen zoveel mogelijk bovenin het gewas tot ontwikke-ling komen.


Dat de cranberry’s gewild zijn als versproduct is dit jaar zeker waargemaakt. Het grootste deel van de oogst is verkocht aan een biologische groothandel, een deel is verkocht aan (groente-)detailhandels in de omgeving en een deel is in onze diepvriezers beland om jam en saus van te maken. Al met al een succesjaar!