December 2017

VanTosse Nieuws | Editie December 2017

Terugblik over afgelopen jaar

Dit jaar is er ruim 3.700 uur aan vrijwilligersuren besteed in de Landerij VanTosse. Onderhoud en inrichting van de Tuinderij nam met 2.700 uur het grootste deel voor haar rekening... Lees verder

Herfstbijenvelden

Direct na de oogst van het graan in augustus is een aan-tal akkers ingezaaid met gele mosterd. Door de lange nazomer en milde herfst hebben deze zich kunnen ont-wikkelen tot bijenvelden van formaat... Lees verder

Cranberryoogst ten einde

Het is weer gelukt om de cranberry’s binnen te krijgen. Met dank aan het selecte groepje plukkers en ook, niet te vergeten, de inzet van de mensen die op de tuin op werkervaringsplekken werken... Lees verder

Spaanderstraatse akkers

Wie nu langs de Spaanderstraatse akkers (tussen Spaanderstraat en Osseweg in Berghem) loopt ziet een ware metamorfose voltrekken...

Lees verder