Herinneringsbos


VanTosse Herinneringsbos

De belangstelling voor een levend en groeiend gedenkteken is groot en het waarom van het planten van een gedenkboom in het herinneringsbos is voor iedereen anders. Elke boom heeft er zijn eigen boodschap. De reden of aanleiding de boom te planten kan heel divers zijn. Een huwelijk, geboorte, verjaardag, ambtsjubileum, overlijden, maar ook een bedrijfsopening, emigratie of bijvoorbeeld als symbool voor de vrijheid kan de aanleiding zijn.

Uiteindelijk resulteert dit in een bos vol verhalen over het leven van mensen. Het zijn de bomen die gebeurtenissen en herinneringen levend houden, bij elkaar een bos vormend om in te recreƫren, te genieten van de natuur en te spelen. Een bos voor de toekomst!


Omdat het herinneringsbos onderdeel uitmaakt van een historisch landschap zijn er voorwaarden en beperkingen aan de boomkeuze. Samen moeten ze een gevarieerd bos opleveren met de potentie een hogere leeftijd te bereiken (100 jaar). Bomen die aan deze voorwaarden voldoen zijn eik, beuk, haagbeuk, kastanje, esdoorn, linde en berk. Van deze soorten behoren eik, kastanje, haagbeuk en beuk tot de langzaam groeiende soorten. De linde, esdoorn en vooral berk groeien sneller en zullen daarom eerder een volwassen aanblik geven.


Download het inschrijfformulier.
Plantseizoen 2020-2021

herinneringsbomen afgesloten

We naderen al weer snel het voorjaar en dat betekent dat het plantseizoen voor herinneringsbomen met ingang van 1 april wordt afgesloten.

Aanvragen voor het planten van een boom kunnen uiteraard gedaan worden, maar de eerstvolgende mogelijkheid voor planten is in de periode november 2021 t/m april 2022.