Voorwaarden
  1. Een te planten boom wordt gedoneerd aan de Stichting Landerij VanTosse. De Stichting Landerij VanTosse geeft aan de koper een boomcertificaat af en erkent dit als eigendom. Ze gaat daarmee tevens de verplichting aan de boom in stand te houden.

 

  1. De certificaathouder heeft recht op het kiezen van een boom uit de bomenlijst van de Stichting Landerij VanTosse.

 

  1. .De prijs van een boomcertificaat bedraagt 275 Euro (incl. BTW) voor een boom van ca 12-18 cm stamomtrek, inclusief onderhoudskosten voor een periode van 10 jaar. Tijdens de onderhoudsperiode wordt de boom verzorgd en in conditie gehouden. Er geldt een herplantverplichting van 3 jaar voor bomen die wegens brand, stormschade of door afsterven zodanig beschadigd zijn dat van normale groei of herstel geen sprake is of kan zijn. Schade door vandalisme is hiervan uitgesloten.

 

  1. De plaats van de te planten boom wordt in overleg met Stichting Landerij VanTosse en in overeenstemming met het beplantingsplan bepaald.

 

  1. Bij de boom mag een gedenkplaatje worden geplaatst. Deze gedenkplaatjes worden naast de boom geplaatst aan een daarvoor bestemde paal. Gedenkbordjes hebben een afmeting van 30 cm x 20 cm (A4), zijn uniform qua layout en bestaan uit duurzaam, weerbestendig materiaal. Deze zijn te bestellen via Stichting Landerij VanTosse.

 

  1. De koper van het boomcertificaat levert de tekst voor het gedenkbordje. Te denken valt aan een citaat, spreuk of dichtregel, of de reden van het planten (max 40 woorden). De certificaathouder is vrij om daarin zelf de keuzes te maken. Aanstootgevende teksten zijn niet toegestaan.

 

  1. Illegaal aangebrachte tekstbordjes worden door Stichting Landerij VanTosse verwijderd.

 

  1. Stichting Landerij VanTosse houdt zich het recht voor om een verpersoonlijkingsidee te weigeren, als deze niet aansluit bij de filosofie of het idee van het herinneringsbos. Dit zal altijd in overleg met de certificaathouder gebeuren.

 

  1. Asverstrooiing en asbegraving is niet toegestaan. Het plaatsen van brandbare artikelen als kaarsjes of waxinelichtjes evenals andere voorwerpen die brandgevaar opleveren voor het bos of de omgeving is niet toegestaan.

 

  1. In situaties en/of gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien beslist het bestuur met inachtneming van de plaatselijk geldende voorschriften c.q. de statuten van Stichting Landerij VanTosse.